Hyundai Electric Logo
B2B Zenex - Logo Zenex Sp. z o.o. Certyfikat Dystrybutora Hyundai Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników Certyfikat Dystrybutora Hyundai - Niskiego i Średniego Napięcia Wyłączników i Styczników

PRODUKTY

Aparatura modułowa

HIBD i HIRO32 ALT Seria Modułowa jest integralną częścią pełnej oferty niskiego napięcia firmy HYUNDAI. Jest kompletną ofertą zabezpieczającą przed przeciążeniami, zwarciami oraz prądem doziemienia. Seria może być stosowana do użytku komercyjnego, oraz przemysłowego. Wszystkie urządzenia spełniają normy IEC/EN.

Wyłączniki HiBD

Wyłączniki HiBD stosowane są głównie w celu ochrony przed przeciążeniem i zwarciem dla prądu przemiennego 50/60Hz, przy napięciu znamionowym AC240V lub AC415V i prądzie znamionowym od 1 do 125A.

Wyłączniki instalacyjne HiBD125H

HiBD63 C16, C20, HiBD63h C32
 • Liczba begunów 1,2,3,4,1+N,3+N
 • Wytrzymałość zwarciowa 10kA przy AC240/415V
 • Prąd znamionowy 63, 80, 100, 125A
 • Charakterystyka B, C, D

Wyłączniki instalacyjne HiBD63H/HiBD63N

 • Liczba biegunów 1,2,3,4,1+N,3+N
 • Wytrzymałość zwarciowa:
  • 10kA(dla HiBD63H)/6kA(dla HiBD63N) przy AC240/415V
 • Prąd znamionowy 1,2,3,4,5,6,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63A
 • Charakterystyka B,C,D

Wyłączniki instalacyjne HiBD63NS

 • Liczba biegunów 1+N
 • Wytrzymałość zwarciowa:
  • 4,5kA dla 1-25A i 6kA dla 32-40A przy AC240/415V
 • Prąd znamionowy 1,2,3,4,5,6,10,13,15,16,20,25,32,40A
 • Charakterystyka B,C

Akcesoria

 • Styk pomocniczy | AUX
 • Styk alarmowy | ALT
 • Styk pomocniczy i alarmowy | AXT
 • Wyzwalacz wzrostowy | SHT
 • Wyzwalacz zanikowy |UVT
 • Wskaźnik świetlny LED
 • Przycisk modułowy z sygnalizacją
 • Modułowe przekaźniki czasowe
 • Moduły dzwonkowe
Modułówka wyłączniki

Zalety wyłącznika nadprądowego HYUNDAI HiBD

zalety HiBD część 1 zalety HiBD część 2 zalety HiBD część 3

Na górę
strony